Friday, March 19, 2010

yaava kaviyu bareyalaara - bhaagyada lakshmi baaramma

ಚಿತ್ರ : ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಸಂಗೀತ : ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
ರಚನೆ : ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಗಾಯಕರು : ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್
ನಟರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಮಾಧವಿ

ಯಾವ ಕವಿಯು ಬರೆಯಲಾರ‌
ಒಲವಿನಿಂದ, ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ‌
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರೆದ‌
ಈ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಯ..

ಯಾವ ಕವಿಯು ಬರೆಯಲಾರ...

ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ ಎಂಥ ಕವಿತೆ
ರಸಿಕರಾಡೊ ನುಡಿಗಳಂತೆ
ಮಲ್ಲೆ ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ
ಜೀವ ಜೀವ ಅರಿತು ಬೆರೆತು
ಸುಖವ ಕಾಣುವಂತೆ...

ಯಾವ ಕವಿಯು

ಪ್ರೇಮ ಸುಮವು ಅರಳುವಂತೆ
ಪ್ರಣಯ ಗಂಧ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ
ಕಂಗಳೆರಡು ದುಂಬಿಯಾಗಿ
ಭ್ರಮರಗೀತೆ ಹಾಡುವಂತೆ
ಜೇನಿಗಾಗಿ ತುಟಿಗಳೆರಡು
ಸನಿಹ ಸೇರುವಂತೆ ...

ಯಾವ ಕವಿಯು

10 comments:

haage summane... said...

Thanks Ri. This one is my fav too. The lyrics, the tune, the voice, just too good. Thanks for putting the lyrics here.

SRINIVAS said...

Thumba thanks,
Bahala santoshavayitu idannu kandu, naanu idannu hadalendu hudukuttidde. God bless u..

SRINIVAS said...

Thank u very much.. nanna ati fav song yavagalu gunugta irtidde, iga haduvantayitu..

huliyar said...

Thank you so much for the lyrics of the best songs in kannada movies

huliyar said...

Thanks a ton for the lyrics of some of the best songs in kannada filmdom

Shreeshail Kamat said...

ಯಾವ ಕವಿಯು

ಪ್ರೇಮ ಸುಮವು ಅರಳುವಂತೆ
ಪ್ರಣಯ ಗಂಧ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ
ಕಂಗಳೆರಡು ದುಂಬಿಯಾಗಿ
ಭ್ರಮರಗೀತೆ ಹಾಡಿದಂತೆ
ಜೇನಿಗಾಗಿ ತುಟಿಗಳೆರಡು
ಸನಿಹ ಸೇರಿದಂತೆ...

ಯಾವ ಕವಿಯು

Shreeshail Kamat said...

Oh...
You touch my heart by this lyrics

honna said...

hi queen bee ...

Naresh k said...

Hi Anu,

Please correct two mistakes.

ಪ್ರೇಮ ಸುಮವು ಅರಳುವಂತೆ
ಪ್ರಣಯ ಗಂಧ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ
ಕಂಗಳೆರಡು ದುಂಬಿಯಾಗಿ
ಭ್ರಮರಗೀತೆ ಹಾಡಿದಂತೆ -> (ಹಾಡುವಂತೆ)
ಜೇನಿಗಾಗಿ ತುಟಿಗಳೆರಡು
ಸನಿಹ ಸೇರಿದಂತೆ(ಸೇರುವಂತೆ) ...

Thanks

harishna said...

ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ?