Friday, March 26, 2010

taayiya tandeya - madhura sangama

ಚಿತ್ರ: ಮಧುರ ಸಂಗಮ
ಸಾಹಿತ್ಯ:ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್
ಸಂಗೀತ:ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಗಾಯನ:ಎಸ್.ಜಾನಕಿ

ತಾಯಿಯಾ ತಂದೆಯಾ ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಯಾವ ದೇವರೂ ನೀಡಬಲ್ಲ ಜಗದೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ....ತಾಯಿಯಾ...

ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ
ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು
ಶರಣ ಪಾಲಕ ಮಹಾದೇವ
ಹೆತ್ತ ಕರುಳನು ಕಾಣದೇ..೨..
ಶಿಲೆಗಳಾದರು ಲೋಕದಿ....ತಾಯಿಯಾ...

ಧನವ ನೀಡುವ ಧರ್ಮದಾತ
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಶಾಲೆ
ನೀತಿ ಹೇಳುವ ಈ ಸಮಾಜ
ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರ್ವರೇ..೨..
ತಾಯಿ ಮಮತೆಯ ಕೊಡುವರೆ....ತಾಯಿಯಾ...

4 comments:

ವಿನಯ್ ... said...

This is one of the finest song written by R.N.J. hats off to janaki amma who sang this beautiful song...! her ability to sing in different voices is really great..

Krishna said...

pralaya kaalaka this is rong

sharana paalaka

rashmi r jois said...

Thanks so much for the Lyrics ,..:)

Anonymous said...

This song was penned by the one and only Kangal Prabhakara Sastry (Brother of renowned Puttanna kanagal)