Thursday, March 11, 2010

taayi taayi - hoovu haNNu

Film: Huvu Hannu / Vamshi
Singer: Dr. Rajkumar
Lyrics: Hamsalekha


ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ
ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ
ಹೊರುವಳು ಭೂಮಿ ಭಾರ, ಹೆರುವಳು ತಾಯಿ ನೋವ
ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಈ ತಾಯಿ ।।ತಾಯಿ।।

ಕರುಳ ಕುಡಿಯ ಸುಖ ಕೋರಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಹಾರಿ
ಅಲೆವಳು ದಣಿವಳು ಅನುಕ್ಷಣಾ ಮಿಡಿವಳು
ಕಾಲಕೂಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕಾಮಕೂಟವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಜಗವನೆ ಮಗುವಿನ ತೆರದಲಿ ತಿಳಿವಳು
ಅಳುವಳು ಅಬಲೆಯು ಎಂದೂ ದುಡಿವಳು
ಮಗುವಿಗೆ ಎಂದೂ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಈ ತಾಯಿ ।।ತಾಯಿ।।

ಗರ್ಭವೇ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದಿತು ದೈವ ನಿಸರ್ಗ
ಮೊಲೆಯುಣಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ವಹಿಸಿದಾ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ತೊರೆವಳು ಸುಖ ಸಹವಾಸ ಇರುವಳು ದಿನ ಉಪವಾಸ
ವೇದಮಯಿ ಈ ತಾಯಿ ।।ತಾಯಿ।।

NB: Thanks vinay for posting this lovely song :-)

6 comments:

ವಿನಯ್ ... said...

Thanks Anu for Posting the lyrics... :) and same for "mareyada haadu" lyrics too :)

Vinay :)

rajuyelkay said...

Anu, this is really great kanamma....
Keep up the good work:)

Me Falcon Ravish Gowda said...

Super...................great work! I felt really happy to see someone staying away from Karnataka but still is a Kannadiga......a salute to you.

Me Falcon Ravish Gowda said...

Super.................good work. I am so happy that even though you stay far away from India, you still are a Kannadiga.............my salute to you.

Anonymous said...

Please post Lyrics in english for the song Tayi Tayi Lali Hado Bhimithayighe.

Manjesh Manju said...

Thanks for posting such a meaningful song Anu