Friday, March 19, 2010

yaava shilpi kanda kanaso - januma janumada anubandha

ಚಿತ್ರಃ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ..(೧೯೮೦)
ಸಾಹಿತ್ಯಃ ಚಿ॥ ಉದಯಶಂಕರ್
ಹಾಡಿರುವರುಃ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ

ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ..
ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸು ನೀನು...
ಯಾವ ಕವಿಯ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ನೀನು...
ಇಂಥ ಅಂದವನ್ನು.., (ಹೇ..ಎ..ಎ..) ಎಂದು ಕಾಣೆ ನಾನು...
ಇಂಥ ಅಂದವನ್ನು.., (ಹೇ..ಎ..ಎ..) ಎಂದು ಕಾಣೆ ನಾನು...
ಇನ್ನು ಎಂದು ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನನೂ... ಊ..... ॥ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ..ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸು ನೀನು...॥

ನನಗಾಗಿ ಬಂತು ತಾವರೆ.., ಹೆಣ್ಣಾಗಿ.. (ಅರೆ..ರೆ..ರೆ)
ಸೊಗಸಾದ ಜೋಡಿ ನೈದಿಲೆ.., ಕಣ್ಣಾಗಿ..(ಅರೆ..ರೆ..ರೆ)
ನಡೆಯೂ ಸೊಗಸು..., ನುಡಿಯೂ ಸೊಗಸು...
ಬಯಕೆ ತುಂಬಿದೆ, ಮನವಾ ಸೇರಿದೆ...
ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೋತೆ...ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ..ಆ...ಆ....

ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ..ಆ...
ನೂರು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು ನನಗೆ...
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳ ಗೆಳೆಯ ಕೊನೆಗೆ...
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು.., (ಹೇ..ಎ..ಎ..) ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು...
ದೇವರಾಣೆ ನಂಬು ನನ್ನನೂ...ಊ.....

ಆ...ಆ...ನಿನ್ನಂದ ನಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶಶಿಯಂತೆ...(ಅರೆ..ರೆ..ರೆ)
ನೀನಾಡೋ ಮಾತು ಜೇನಿನ ಸವಿಯಂತೆ... (ಅರೆ..ರೆ..ರೆ)
ಒಲವಾ ಸುರಿವಾ ನಿನ್ನಾ ನುಡಿಗೆ...
ಕರಗಿ ಹೋದೆನು.., ಒಲಿದು ಬಂದೆನು...
ಸಾಕು ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಲ್ಲೆ.... ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ.. ಆ... ॥ಪಾಬಪ್ ಪಬಬಬಾ..ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸು ನೀನು...॥

5 comments:

anu - the queen bee (yeah rite) said...

Song courtesy: Vinay. Thank u!!!

ವಿನಯ್ ... said...

Thanks Anu... :)

Veeraraghavan Harathi said...

Can I get song lyrics of naninna bidalare..movie

nanu ninu ondhadhamele..

Anonymous said...

Nice lyric

Anonymous said...

This is me . swathinagendra