Friday, September 11, 2009

ullaasada hoomaLe

Movie: cheluvina chittaara
Singers: Shreya Goshal
Actors: amulya, ganesh

ullaasada hoomaLe jinugutide nannali
sankochada honnoLe hariyutide kaNNali
munjaaneyu nee mussanjeyu nee
nannedeya baDitavu nee
hrudayadalli beretava nee
modamodalu nannoLage udayisida aa aaseyu nee
nannavane endigu nee.....

maatillade katheyillade dinavella mounavaade
naa kaLedu hodenu huDukaaDi sotenu
hasivillade nidirillade daNivaagalu illa
nannoLage neenire nanagenu beDavu
nan paaTavu nee nannootavu nee
naa barevaa lekhani nee
naa uDuvaa uDugeyu nee........

nanna snaanada neeralliyu beretidda cheluva neenu
kannaDiya noDide nannoDane kaaDide
naa hacchuva kaaDigeyali avitidda chora neenu
naaniTTa kunkumadee paLapaLane hoLeyuve nee
naa muDida malligege parimaLa nee oDeyanu nee
naa malago haasige nee..........

No comments: